Tjänster/Produkter

Det finns ett tydligt samband mellan bra ledarskap, bra medarbetarskap och företagets lönsamhet. Du kan bli en bra ledare genom träning och utbildning. Våra program omfattar Bra Medarbetarskap, Bra Ledarskap och Bra Förändring.Vi arbetar med ett lösningsinriktad coachande förhållningssätt. Här presenteras de olika programmen:

Bra Medarbetarskap   

 • Utvecklingsprogram för Bra Medarbetarskap. Se produktblad
 • Analysverktyget för Bra Medarbetarskap. Se produktblad
 • Samla personalen och diskutera Bra Medarbetarskap. Se produktblad
 • Grunderna i Ledarskap för Bra Medarbetarskap. Se produktblad
 • Avtal om mål och värdegrund. Se produktblad
 • Samtalsträning för en fungerande Arena. Se produktblad

Bra Ledarskap        

 • 2 dagars Ledarskapsträning i ett coachande förhållninssätt - 10-11 mars. Se program
 • 6 dagars Öppet ledarutvecklingsprogram för nyblivna chefer. Start 12-13 mars. Se program
 • Utveckling för företagsledare - Ledarskap i grupp. En utbildning för företagsledare i mindre företag. Se produktblad
 • Chefens verktygslåda. Stärk dina ledare i ett företagsanpassat ledarutvecklingsprogram. Se produktblad
 • Partnerprogram - vi sätter samman deltagare från några olika företag.. Se produktblad
 • ”Höj temperaturen i ledningsgruppen”. Samla din ledningsgrupp och hitta gemensamma mål och gemensam energi.
Bra Förändring       
 • Change Management & Leadership program. Vi erbjuder ett företagsanpassat program . Se produktblad
 • Vi arbetar som chefscoacher både individulellt och i grupp.Se produktblad
 • Vi utbildar affärskonsulter i ett coachande förhållningssätt. Se produktblad
 • Department developement program. Kommunikationen mellan avdelningar behöver verktyg och träning för att fungera.

Tre av fyra förändringsprojekt når inte sina mål och förändringar misslyckas alltför ofta. VD kan lära, första linjens chefer kan lära, medarbetarna kan lära – alla i en framgångsrik förändring kan lära. Den centrala utmaningen är inte strategier, system och kultur – det viktiga kärnproblemet är det människor gör. Att förändra människors förhållningssätt och beteende är utmanade och intressant och leder till en varaktig förändring.


Skriv ut